Shoqata e te Drejtave te Pacienteve ne Kosove PRAK

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë – PRAK në partneritet me Projektin AQH, organizuan një diskutim motivues. Fokusi ishte në ndarjen e përvojave, sfidave dhe progresit të arritur përmes intervenimit të Këshillave të Pacientëve në Lipjan, Rahovec, Mitrovicë, Obiliq, Drenas dhe Viti. Këto përvoja të çmuara do të shërbejnë si një bazë e fortë për planifikimin e Këshillave të Pacientëve në komunat e tjera në Kosovë.