Sertifikacija učesnika obuke

Kao deo neprekidnih obuka za izgradnju kapaciteta organizovanih od strane projekta AQH-a, svi učesnici obuke dobijaju sertifikate o pohađanju. Do sada su svi moduli obuke bili akreditovani od strane Ministarstva zdravlja (MZ) tako da učesnici obuke dobijaju kredite za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CME). Najnoviji moduli obuke koji su akreditovani od strane Ministarstva zdravlja bili su: Paketi usluge, Komunikacija i savetovanje, Sistem za podršku nadgledanja, kao i Rodna svest i Socijalna inkluzija. Veoma cenimo saradnju MZ-a i radujemo se radu s njima u akreditiranju sledećih modula obuke. Takođe nudimo i naše izvinjenje za broj sertifikata koji moraju biti potpisani od strane Odbora CME-a!