Sastanak zainteresovanih strana o planiranju 2. faze projekta AQH

Predstavnici KDZZ projekta i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju održali su sastanak sa šefovima zdravstvenih ustanova i zainteresovanim stranama u projektu.

Profesionalni razvoj medicinskog osoblja i rukovodilaca, dobro informisana zajednica o zdravstvenim uslugama i njihovim pravima i odgovornostima kao pacijenti, stvaranje pristojnih prostora u centrima porodične medicine, bile su neke od tačaka koje su visoko cenjene od opštinskih partnera i predstavljene kao ključne tačke na kojima treba raditi u budućnosti