Sastanak AQH III sa opštinom Uroševac

Sastanak AQH III sa Uroševcem, novom opštinom koja želi da sarađuje u narednim godinama sa ciljem da unapredi zdravstvene usluge za svoje građane.

Projektni tim AQH sastao se sa gradonačelnikom i timom za upravljanje zdravstvom opštine Uroševac, gde se razgovaralo o mogućnostima saradnje i zajedničkog ulaganja u cilju povećanja kvaliteta zdravstvenih usluga u njihovoj opštini, sa ciljem pružanja boljih usluga svojim građanima.