Saradnja sa projektom „Zdravlje za sve” iz Albanije

Osoblje JSP-a je organizovalo kratku dvodnevnu posetu Tirani kako bi sarađivalo sa kolegama iz projekta  „Zdravlje za sve” (HAP) u Albaniji, kojeg finansira SDC. Konzorcijum koji čine švajcarski TPH, „Terre des Hommes“ i „Save the Children“ realizuje projekat HAP. Osoblje projekta HAP je organizovalo veoma informativan program koji je uključivao prezentacije o temama koje dva projekta dele, zajedno sa terenskim posetama kako bi videli neke od oblasti u kojima se aktivnosti sprovode. Gde dva projekta imaju slične aktivnosti, bili su u mogućnosti da podele svoja iskustva i razmotre oblasti za potencijalnu saradnju.