Sada se dešava: Međunarodni simpozijum za SJN na Kosovu!

Počeo je trodnevni Simpozijum o hroničnim nezaraznim bolestima (NCD) na Kosovu, u organizaciji projekata SDC AKH i IHS, čiji su domaćini Ministarstva zdravlja i Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje Kosova. Tokom ova tri dana, deli ćemo najbolje prakse, generisati održive akcije i inspirisati Kosovski plan za NCD.Sa zadovoljstvom želimo dobrodošlicu skoro 600 učesnika, uključujući međunarodno poznate govornike.Pratite nas za najnovija ažuriranja i vrednih praksa sa Simpozijuma!