Radna grupa za medicinsku dokumentaciju

Na zahtev Ministarstva zdravlja, AQH je podržao RG koja je odgovorna za reviziju medicinske dokumentacije. Sastanak je održan 6. decembra u CRPM-u sa ukupno 15 članova Radne grupe iz MZ-a, HIS-a, NIJZ-a, CRPM-a i GCPM-ova. Dr Bajram i dr Genc iz JSP-a su učestvovali na sastanku.