Projekti za unapređivanje kvaliteta (QIP)

Projekat nastavlja da sarađuje sa našim opštinama na pronalaženju načina za unapređivanje kvaliteta. Nakon obuke o različitim aspektima upravljanja kvalitetom, koje su se održale u julu 2016., izradili smo priručnik kako bismo objasnili kako se QIP-ovi trebaju razvijati kao i proceduru podnošenja prijava, evaluaciju i kriterijume selekcije, vremenski raspored itd, zatim smo u februaru 2017 otpočeli sa realizacijom prvog kruga QIP-ova.

Na osnovu saradnje sa našim opštinama identifikovali smo 14 mogućih QIP-ova i tokom procesa selekcije odlučeno je da će KDZZ podržati ukupno 12, kako bi svaka opština otpočela sa sprovođenjem jednog projekta. Izabrani projekti obuhvataju širok spektar intervencija, uključujući i obnavljanja u cilju stvaranja okruženja naklonjenog deci, poboljšanje postavljanja znakova za pacijente u centrima PZZ-a i obezbeđivanje kreveta i drugog nameštaja u cilju postizanja udobnosti za pacijente itd. Većina projekata je realizovana tokom maja 2017., dok će se preostali projekti realizovati u prvoj polovini juna 2017.

JSP je obezbedila koučing kako bi pomogla rukovodiocima koji rade na procesu, nakon prvog kruga sprovođenje QIP-ova, zajedno ćemo izvršiti evaluaciju i uvideti šta je dobro funkcionisalo i gde bi se mogla izvršiti dalja prilagođavanja kako bi proces bio efikasniji.

Participativna radionica u cilju vršenja evaluacije projekata će se održati juna 2017. i sledeća faza QIP-ova će otpočeti nakon toga. U međuvremenu KDZZ tim će nastaviti da sarađuje sa opštinama na pažljivom praćenju i dokumentovanju rezultata prvog kruga QIP-ova.

Male intervencije u infrastrukturi u GCPM F. Kosovë – pre i posle

Male intervencije u infrastrukturi u GCPM Lipjan – pre i posle

Male intervencije u infrastrukturi u GCPM Obilicģu – pre i posle

Znakovi orijentacije u GCPM Mitrovici