Predstavljanje paketâ usluga

Dana 12. decembra, JSP je pozvala visoke rukovodioce iz odabranih opština za predstavljanje paketa usluga. Viši rukovodioci iz 4 opštine u kojima će se realizovati paketi usluga su obavešteni o našim predlozima za razvoj paketa usluga i bili su u stanju da razgovaraju o procesu koji će se preduzeti. Na kraju ovog događaja je dogovoreno da će dalje sednice za razmenu informacija biti organizovane za drugo medicinsko osoblje u ovim opštinama i održaće se u februaru 2017. Na osnovu diskusija tokom sastanka, JSP je kasnije bila u stanju da izradi Nacrt plana sprovođenja za razvoj paketa usluga