Poseta švajcarskog TPH-a Kosovu

Direkcija Švajcarskog instituta za tropsko i javno zdravlje (švajcarski TPH) i tim stručnjaka, predvođen švajcarskim direktorom za zdravstvenu zaštitu Jürg Utzinger, posetili su prošle nedelje Kosovo kako bi se izbliza uverili u napredak projekta AQH, a posebno privremene rezultate Kosovske kohorte nezaraznih bolesti (KOSCO), studije koju je finansirala kroz AQH projekat Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) čiji je cilj doprineti epidemiološkim dokazima za otkrivanje i kontrolu hroničnih bolesti (NCD) na Kosovu i podržati osnove daljeg javnog zdravlja politike i procese donošenja odluka o NCD -ovima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Važnost zdravstvenih istraživanja za projektne intervencije, kao i međusobna razmena iskustava u stručnom istraživanju koja su nastala kroz rad u kohorti zauzeli su visoku poziciju u dnevnom redu sastanaka između švajcarske direkcije TPH, Univerziteta u Prištini i projektnog tima kohorte.

Švajcarski tim TPH takođe je organizovao terensku posetu Glavnom centru porodične medicine u Kosovu Polju, jednoj od opština partnera u projektu još od početka projekta AQH, 2016. godine.