Poseta SDC-a lokacijama projekata AQH i IHS

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) izvršila je posetu lokacijama projekata AQH i IHS u Glavnom Centru Porodične Medicine u Istogu i Opštoj Bolnici u Peći.

Tokom posete, tim SDC-a imao je dragocenu priliku da posmatra saradničke napore između ovih zdravstvenih ustanova i projekata AQH i IHS. Sticali su uvid u značajna postignuća, suočene izazove i buduće planove usmerene ka ​

usklađivanju aktivnosti u Primarnoj i Sekundarnoj Zdravstvenoj Zaštiti. Glavni cilj je unapređenje i podizanje zdravstvenih usluga za građane. Projekti AQH i IHS finansira SDC, a sprovodi ih Švajcarski TPH.