Podrška UPPK-u

Od početka, projekat KDZZ je blisko sarađivao sa Udruženjem za prava pacijenata na Kosovu (UPPK), s obzirom na to da ono ima značajnu ulogu u zagovaranju snažnijeg „Glasa pacijenata“. Tokom maja 2017. godine, projekat je obezbedio neku osnovnu opremu za obuke, uključujući lap top računar i projektor, table sa listovima itd, kako bi im pomogao da svoju ulogu obavljaju na delotvorniji način, kao i manje predmete kancelarijske opreme, kao što su sto za sastanke i stolice, a sa ciljem da se poboljšaju njihovi uslovi rada.