Podrška projekta KDZZ izradi vodiča kliničke prakse (CPG)

Tokom godine u okviru projekta je nastavljeno sa pružanjem podrške Nacionalnom  komitetu za vodič kliničke prakse (NCCPG) i radnim grupama koje izrađuju CPG za dijabetes, hipertenziju i astmu. Na zahtev predsedavajućeg NCCPG-a, projekat KDZZ je podržao dvodnevnu radionicu u Bogeu od 29-30 juna 2017, koja je organizovana u cilju finalizacije CPG-a, koji su izradile radne grupe.