Podrška AQH-a Nacionalnom odboru za smernice kliničke prakse (NOSKP)

Na zahtev predsedavajućeg NOSKP-a, AQH je podržao trodnevni program obuke o metodologiji izrade smernica i kliničkih protokola. Obuku su održali sertifikovani treneri: dr Arbresha Turjaka, dr Merita Berisha i dr Drita Demiri i učesnici su uključili one doktore koji će biti uključeni u radne grupe odgovorne za razvoj smernica i protokola. Trodnevna obuka je akreditovana od strane odbora CME-a.

Kasnije u mesecu, AQH je pružio podršku godišnjem sastanku NOSKP-a, koji je održan u CRPM-u. Tokom sastanka su predstavljene aktivnosti koje su se desile tokom 2016. godine, i usvojen je plan za 2017.