Otvaranje Centra porodične medicine Gadime

Danas smo otvorili Centar porodične medicine Gadime u saradnji sa Opštinom Lipljan. Ambasada Švajcarske na Kosovu , Kancelarija SDC-a, je kroz projekat KDZZ pružila podršku koja će rezultirati renoviranjem zdravstvenih ustanova za stanovnike Gadime, što će dovesti do poboljšanja pristupa zdravstvenim uslugama. –