Obuka za komunikaciju i savetovanje

Studija „Kvalitet zaštite” iz projekta je obuhvatila procenu komunikacije i savetodavnih veština korišćenih tokom kliničkih konsultacija i preporučeno je da je ovo oblast kojoj je potrebno dalje unapređenje. Kao odgovor, AQH je imenovao nacionalnog konsultanta – dr Yllzim Dyla, koji je master trener za porodičnu medicinu, da napravi kratak modul obuke o komunikaciji i savetovanju za kliničko osoblje. Model dvodnevne obuke je razvijen i dostavljen je prvoj grupi lekara i medicinskih sestara u hotelu Afa u Prištini, od 22-23. novembra 2016. Ova obuka je sadržala principe za efikasnu komunikaciju i šest koraka u procesu savetovanja i bila je zasnovana na planu i programu obuke za Nacionalnu porodičnu medicinu. Učesnici su dobili sa Zbirku praktičnih priručnika za komunikacije i savetovanje, koja je razvijena kao deo materijala modula. Modul „Komunikacija i savetovanje” je akreditovan od strane Odbora CME-a.