Obuka pružaoca usluga PZZ-a o svesti o rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj inkluziji

15 maja 2017. godine, master trener za PZZ dr Fevzi Sylejmani održao je obuku o svesti o rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj inkluziji. Ova obuka je održana u Prištini pružaocima usluga PZZ-a (doktori i medicinske sestre) iz Kosova Polja, Obilića, Srbice, Drenice i Lipljana .

Ovaj modul obuke je akreditovao Odbor za KMO i teme obuhvataju: Nejednakost u zdravstvu i socijalna inkluzija; Zdravlje, rod i pol; Rod u zdravstvenoj zaštiti i Instrument rodna sočiva.

Ove sesije obuke su uvedene nakon ToT obuke „Svest o rodnoj ravnopravnosti i socijalna inkluzija“ koju je održala stručnjak iz švajcarskog ITBJZ-a dr Leah F. Bohle tokom novembra 2016. i planirano je da se obuka u budućnosti održi pružaocima usluga PZZ-a iz ostalih projektnih opština.