Obuka o institucionalnoj komunikaciji i korišćenju društvenih medija

Obuka o institucionalnoj komunikaciji i korišćenju društvenih medija se sprovodi za partnerske institucije AQH i IHS projekata, za predstavnike Ministarstva zdravlja, nekoliko opština na Kosovu, opštih bolnica u Đakovici i Peći i Udruženja za prava pacijenata (PRAK)