Obezbeđivanje osnovne opreme za sprovođenje aktivnosti ZO/PZ

KDZZ blisko sarađuje sa 3 NVO-a koji sprovode aktivnosti zdravstvenog obrazovanja i promovisanja zdravlja u našim opštinama, uključujući obuku grupa u zajednici (KOPF za region Prištine, Mundesia za region Mitrovice i AHED za region Đakovice). Kako bi im pomogao da sprovedu ove obuke, KDZZ im je obezbedio neku osnovnu opremu, kao što su lap top računar i projektor, table sa listovima itd, kao i opremu za proveru krvnog pritiska i glukometar, koji su neophodni za sprovođenje obuke o hipertenziji i dijabetesu.

Projekat je takođe pružio podršku ove vrste Komisijama za zdravstveno obrazovanje (KZO) iz 3 regionalnih IJZ-a obuhvaćenih projektom (Priština, Đakovica, Mitrovica), koji će u budućnosti takođe održati obuku u vezi ZO/PZ.