Naseljavanje Ugovora o Pristupačnoj Kvalitetnoj Zdravstvenoj Njezi III – Otvoreno za saradnju za 38 opština na Kosovu

Ministarstvo zdravstva Kosova, na čelu s ministrom Arben Vitia, i Ambasada Švicarske, pod vođstvom ambasadora Jürga Sprechera, danas su potpisali Fazu III Projekta AQH. Ova partnerska saradnja predstavlja važan korak u poboljšanju pristupa i kvaliteta zdravstvenih usluga na Kosovu. Podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), AQH III ima za cilj poboljšanje osnovnih zdravstvenih usluga i adresiranje nezaraznih hroničnih bolesti. Ova faza se fokusira na održivost i proširenje zdravstvenih inicijativa kako bi se koristile sve građanke i građani Kosova u 38 opština.