Model integrisane nege KDZZ (IN) nastavlja sa širenjem

Integrisana nega (IN) kao novi koncept na Kosovu promoviše negu usmerenu na pacijenta kroz multisektorsku saradnju i povećava motivaciju pacijenta da ostane fizički aktivan i održava dobro zdravlje. Integrisana nega ima za cilj poboljšanje dobrobiti i funkcionalnog statusa hroničnih pacijenata kroz bolju koordinaciju usluga primarne zdravstvene zaštite i socijalnog sektora. 

U okviru širenja IN-a u opštini Lipljan 04.03.2021. godine organizovana je zajednička radionica sa timom iz Lipljana koju je vodio tim Kosovo Polje sa predstavnicima glavnih centara porodične medicine (GCPM) i centara za socijalni rad. Kosovo Polje je prva partnerska opština KDZZ projekta u kojoj se primenjuje model integrisane nege sa ciljem poboljšanja kvaliteta nege za pacijente starije od 65 godina kojima je dijagnostikovan dijabetes tipa 2. 

Tokom radionice je takođe razgovarano o proceni gerijatrijske nege i izradi individualnih planova nege i demonstriranju procene snage mišićnog stiska pomoću dinamometra rukohvata pomoću tehnike igranja uloga.