Međunarodna nabavka osnovne opreme za PZZ

Kako bi poboljšali kvalitet usluga PZZ-a, AQH pruža osnovnu opremu za PZZ-e za sve GCPM-e i CPM-e u 12 projektnih opština. U prethodnim mesecima, JUP je radio sa ključnim zainteresovanim stranama kako bi identifikovao tačno opremu je potrebno obezbediti i sada kada je to dogovoreno, od nas se traži da pratimo međunarodne tenderske procedure kako bi ta oprema bila kupljena. Da bi nam pomogli sa ovim, Nicu Fota je preuzeo svoju prvu misiju na Kosovu u februaru 2017. Nicu je podržao njegov kolega Cornel Pislaru koji će obezbediti sekundarne podatke pre njegovog rada u zemlji kasnije u toku godine. Nicu i Cornel imaju veliko iskustvo o međunarodnoj nabavci kroz njihov dosadašnji rad sa švajcarskim TPH-om.

Tokom ove misije, konsultanti su se sastali sa SDC-om i radili su zajedno sa Tehničkom stručnom grupom PZZ-a (TSG PZZ) na preispitivanju rada preduzetog do sada sa JUP-om, završetak specifikacija za opremu, i dogovorili su sveukupni plan za sprovođenje za ovu aktivnost. Sledeći koraci biće da pripreme tendersku dokumentaciju i otvore međunarodne i lokalne oglase za ponuđače. Nakon što se aplikacije prikupe, rok za procenu je 2-3 meseca. Ukupna aktivnost biće završena do kraja 2017. godine. Tim za praćenje i nadgledanje tendera biće sačinjen od strane odbora sastavljenog od: JUP-a, SDC-a i Ministarstva zdravlja