Karavan zdravlja ‘perSHENDETje’ približava savete ljudima

Karavan zdravlja „perSHENDETje“ (srpski: Za vaše zdravlje) posećuje sela širom Kosova od maja 2019. godine kako bi edukovao ljude o zdravom životu, a time i prevenciji hroničnih bolesti. U karavanu rade obučeni volonteri, od kojih su mnogi diplomci medicine i studenti, koji organizuju interaktivne aktivnosti za promociju zdravih navika. Ove aktivnosti pokrivaju niz tema uključujući zdravu ishranu, pušenje, konzumiranje alkohola i fizičku neaktivnost. Ovi volonteri su posvećeni pomaganju stanovništvu Kosova u 19 opština da stvore zdravije navike i žive zdravije živote. Njihov pristup uključuje zagovaranje malih promena u dnevnim rutinama, kao što je smanjenje konzumacije soli, koje mogu značajno poboljšati zdravstvene rezultate. Oni takođe pružaju smernice i informacije o tome kako najbolje pristupiti dostupnim zdravstvenim uslugama u njihovoj opštini. “ Karavan zdravlja ‘perSHENDETje’ doneo je nadu i sreću onima koji inače ne bi imali pristup zdravstvenoj edukaciji. Tako sam ponosan na posao koji volonteri rade za dobrobit svih. Svojim entuzijazmom i posvećenošću osnažuju ljude da žive zdravije kroz osnovne, ali važne zdravstvene poruke.” Rekao je Rifat Batusha, direktor KOPF NVO.

Zdravstveni karavan smanjio je praktične prepreke pregledima i zdravstvenoj edukaciji Karavan zdravlja ‘perSHENDETje’ doživeo je veliki uspeh od svog pokretanja, dosegavši 8142 ljudi u 19 opština. To je omogućilo građanima da steknu znanje, razumevanje i motivaciju za zdraviji život. Osman Veliu, doktor porodične medicine u GCPM Srbica, vrši preglede članova zajednice u jednom od šatora Zdravstvenog karavana. Ističe važnost pravovremenog informisanja u prevenciji nezaraznih bolesti. Prema njegovim rečima, mnogi pacijenti sa ovim oboljenjima nisu dobro informisani kako da upravljaju svojim stanjem. Stoga ova aktivnost igra značajnu ulogu u stvaranju razlike u tom aspektu. U subotu u martu, Arta Nimani i njen suprug posetili su sve stanice koje nudi Karavan zdravlja. Slušali su o faktorima rizika vezanim za nezarazne bolesti kao što su izloženost duvanskom dimu, konzumacija alkohola, nedostatak fizičke aktivnosti, nezdrava ishrana i mere prevencije. Arta je obaveštena da ima povišen šećer, te je na licu mesta konsultovala doktora– rano otkriće je povoljno. Arta je upućena u Zdravstveni resursni centar u Mitrovici gde će dobiti uputstva od obučene medicinske sestre kako da upravlja svojim stanjem i vodi zdrav način života.

Karavani zdravlja primaju i konsultuju ljude svih uzrasta U ovoj aktivnosti su učestvovala i deca različitog uzrasta. Volonteri su koristili igre, ples i zdrave grickalice kako bi ih edukovali o značaju uključivanja fizičke aktivnosti i hranljivih namirnica u svoju svakodnevnu rutinu. Osim toga, tinejdžeri koji su u riziku od alkohola i pušenja dobili su informacije o tome kako sprečiti ove navike.

AQH, u partnerstvu sa Mundësia, KOPF i NVO Syri Vizion, će održati 77 karavana zdravlja u šest regiona Kosova, koji će uključivati 19 opština kao što su Dečani, Kosovo Polje, Đakovica, Glogovac, Istok, Junik, Kamenica, Klina, Lipljan, Mališevo, Mitrovica, Novo Brdo, Obilić, Peć, Orahovac, Srbica, Vučitrn, Ranilug i Štimlje do kraja 2023..

AQH je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje (švajcarski TPH). RECENT IMPACT STORIES IMPRESUM Četvorogodišnja faza AQH-a (AQH II) počela je januara 2020. i završiće se decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za obezbeđivanje kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite..