Izgradnja kapaciteta Udruženja za prava pacijenata na Kosovu (UPPK)

Tokom 27-29 oktobra, u okviru projekta KDZZ je organizovana 3-dnevna obuka u oblasti Upravljanja projektnim ciklusom (UPC) za UPPK koju je održao dr. Driton Ukmata. Teme sesija obuke su bile: zašto je UPC važan; razumevanje pristupa evropskog donatora UPC-u; koliko se pristup putem logičkog okvira uklapa u UPC; i svrha i proces faza programiranja i identifikacije UPC-a. Ove obuke su osnova za jačanje kapaciteta UPPK-a za dalju izradu predlog projekta.