Integrimi i Edukimit Shëndetësor / Promovimit Shëndetësor (ESh / PSh) si pjesë e Pakove të Shërbimeve

Ekspertja ndërkombëtar, Paula Valentine nga Save the Children në Mbretërinë e Bashkuar, ka vazhduar të punojë me projektin AQH për të zhvilluar Strategjinë e Ndryshimit të Sjelljes Sociale (NSS) për projektin. Strategjia shqyrton pikëtakimin dhe ndërveprimin ndërmjet ESh / PSh dhe pakos së shërbimeve, dhe identifikon aktivitete specifike të ESh / PSh që do të ndihmojnë në zbatimin e pakove të shërbimeve.