Grupi punues për të Dhënat Mjekësore

Pas një kërkese nga MSH, AQH ka mbështetur GP përgjegjës për rishikimin e të dhënave mjekësore. Takimi u mbajt më 6 dhjetor në QZHMF me gjithsejtë 15 anëtarë të GP nga MSH, SISH-i, IKPSH, QZHMF dhe QKMF. Në takim morën pjesë edhe Dr. Bajrami dhe Dr. Genci nga projekti AQH.