Godišnja konferencija farmaceuta na Kosovu

Godišnja konferencija Farmaceuta na Kosovu imala je temu „Unapređenje bezbednosti lekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz efikasnu komunikaciju u farmaciji“. Na konferenciji je AQH projekat izneo uvide u svoj rad na lečenju nezaraznih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Konferencija, koju je organizovala Katedra za farmaciju Medicinskog fakulteta uz podršku AQH, pružila je međunarodna iskustva o poboljšanju sigurnosti lekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.