Divizija za prava pacijenata iz MZ-a – sastanci za okruglim stolom

U cilju promovisanja telefonske linije Ministarstva zdravlja za podnošenje žalbi pacijenata, AQH je pristao da podrži Diviziju za prava pacijenata da organizuje niz okruglih stolova na različitim lokacijama širom Kosova. Sastanci su održani u Đakovici, Mitrovici, Srbici i Kosovom Polju i učesnike su činili predstavnici zdravstva i članovi zajednice. Tokom sastanaka, MZ je pružio informacije o žalbenom postupku i opisao je kako telefonska linija radi i ovo je ispraćeno interaktivnom diskusijom sa učesnicima, gde je MZ dobilo povratne informacije o procedurama podnošenja žalbi. O događajima su izveštavali lokalni mediji, a učestvovalo je ukupno 129 ljudi na četiri događaja.