Diskutim me Vala Pupovci, Besa Begu dhe Melita Kabashi

Ngjarja e Rrjetëzimit dhe Këndi i Shëndetit shënuan përfundimin e ditës së dytë të Simpoziumit Ndërkombëtar për SKJ-të. Ishim të privilegjuar të marrim njohuri nga tre profesioniste të nderuara: Vala Pupovci, Besa Begu dhe Melita Kabashi. Diskutimet ishin të fokusuara rreth temave thelbësore si të ushqyerit, shëndeti oral dhe aktiviteti fizik. Kjo ngjarje e rrjetëzimit ofroi një mundësi të shkëlqyer për të folur, shkëmbyer përvoja dhe njohuri të vlefshme mbi shprehi të parandalueshme për SKJ-të.