Bolje zdravstvene usluge za stanovnike Obilića

Zdravstveni radnici Glavnog centra za porodičnu medicinu su motivisani da bolje obavljaju svoj posao u ovim pristojnim prostorima.

Ova investicija koju je sproveo KDZZ i koju je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju ima za cilj poboljšanje zdravstvenih usluga koje se nude pacijentima od prvog trenutka ulaska u zdravstvenu ustanovu do stvaranja ličnog kartona za svakog pacijenta