AQH-a uspešno je pokrenuo uključivanje 8 novih opština u aktivnosti upravljanja kvalitetom

Projekat AQH-a uspešno je pokrenuo uključivanje 8 novih partnerskih opština u aktivnosti upravljanja kvalitetom. Dana 19. aprila održana je jednodnevna obuka sa međunarodnim stručnjakom Calin Dragulanescu, kojeg su podržali lokalni mentori dr Violeta Kserza-Thaki i dr Linda Carkakhiu sa predstavnicima Odbora za kvalitet, uključujući direktore glavnih centara porodične medicine (GCPM) i koordinatore za kvalitet.

Cilj obuke je bio da se predstavi opšti koncept i ključni alati upravljanja kvalitetom nakon niza poseta GCPM-ima u Dečanima, Istoku, Kamenici, Novom Brdu, Peći, Štimlju i Ranilugu. Tokom ovih poseta razgovaralo se o trenutnom stanju upravljanja kvalitetom u 8 odgovarajućih GCPM-a i mogućnostima za dalju podršku.