Aplikoni Tani për Shkollën Verore SSPH + LUGANO 2024!

Për kë është: Profesionistë dhe menaxherë të administratave të shëndetit, spitaleve, OJQ-ve, dhe shërbimeve dhe objekteve të tjera shëndetësore, politika-bërësit, ofruesit e kujdesit shëndetësor, dhe studentët.

Afati i Aplikimit për Bursë: 3 Mars 2024

Bursat e Disponueshme: Online, Në vend, Hub Sesion Informacioni: 12 Shkurt 2024, 14:00-15:00 CET (Zoom)

Eksploroni Shëndetësinë Publike me këtë program kursesh dinamik dhe përfitoni nga Programi i Bursave!