Aktiviteti i vetedijesimit ne semundjet kronike jo ngjitese ne Kamenice

Banorët e Kamenicës kanë marrë pjesë në aktivitetin e vetëdijësimit për sëmundjet kronike jo ngjitëse, duke diskutuar për ndikimin e duhanit, alkoolit, rëndësinë e aktivitetit fizik, dhe të ushqyerit e shëndetshëm. Gjatë lëvizjes nga një stacion në tjetrin secili pjesëmarrës plotëson Kartën e Vlerësimit për shëndetin e tyre dhe në fund sheh një raport mbi gjendjen shëndetësore.