Akcioni planovi za pakete usluga

Pošto smo završili brzu procenu u junu 2017. godine direktori GCPM-ova iz 4 opština  iz paketa usluga su sarađivali sa projektom KDZZ na pregledu  nalaza brze procene i identifikaciji oblasti za poboljšanje. Svaka opština je izradila sopstvene akcione planove koji će se koristiti za upravljanje sprovođenjem paketa usluga za dijabetes i hipertenziju u njihovim opštinama.