38 Opštine Kosova su dobile studiju „Kvalitet zdravstvene zaštite“

Predsednicima 38 kosovskih opština danas je dostavljen izveštaj „Kvalitet zdravstvene zaštite“, koji se bavi kvalitetom pruženih usluga u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sa stanovišta pacijenta.

Nakon šestomesečnog rada, Ministarstvo zdravstva u saradnji sa projektom AQH, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, izradili su ovaj izveštaj kao konkretnu pomoć svim opštinama na Kosovu, da na osnovu činjenica, orijentišu investicije u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga.