Zdravstveni resursni centri

Direktori 12 GCPM-ova zajedno sa osobljem projekta KDZZ utvrdili su lokacije za uspostavljanje Zdravstvenog resursnog centra (ZRC) u 12 GCPM-ova iz projektnih opština. Cilj je da ZRC-ovi postignu prijateljsko okruženje za pacijente u cilju sprovođenja sesija zdravstvene edukacije za populaciju. Ovim ZRC-ovima će biti obezbeđen sav materijal i oprema potrebna za održavanje individualnih i grupnih sesija zdravstvene edukacije. Ova okruženja će služiti i za dopunu sprovođenja paketa usluga za dijabetes i hipertenziju u 4 projektne opštine.