Zdravstvena pismenost je sada važnija nego ikad

Zdravstvena pismenost je sada važnija nego ikad. Ne radi se samo o razumevanju medicinskog govora, već i o prihvatanju osnovnog pristupa izveštavanju o zdravstvenom sektoru i temama vezanim za zdravlje. Sveobuhvatni cilj dvodnevne radionice „Poboljšanje zdravstvenog izveštavanja u medijima“ je okupiti novinare, urednike i stručnjake za komunikaciju iz zdravstvenog sektora kako bi podelili uvide, strategije i najbolje prakse kako bi se osiguralo da svi mogu pristupiti, razumeti i efikasno koristiti zdravstvene informacije.Serija radionica koje se održavaju pre Međunarodnog simpozijuma o nezaraznim bolestima na Kosovu nastoji da pruži učesnicima više mogućnosti da steknu dublje razumijevanje tema vezanih za NCD, da se uključe u interaktivno učenje i razmenu sa drugim profesionalcima