Zajednička aktivnost stručnog pregleda sa Health for all (projekat HAP) u Albaniji

Od 5-8 novembra 2017. godine, osoblje projekta KDZZ je organizovalo zajedničku aktivnost sa osobljem projekta HAP u Albaniji u cilju poboljšanja kapaciteta institucija PZZ za upravljanje kvalitetom na Kosovu i u Albaniji. Tokom posete učesnici su imali priliku da razmene iskustva o sprovođenju aktivnosti stručnog pregleda o specifičnim kliničkim pitanjima između koordinatora kvaliteta iz 12 projektnih opština KDZZ-a i zdravstvenih radnika iz dva regiona obuhvaćenih  projektom HAP. Takođe, učesnici su imali priliku da nauče nešto više o strukturi pružanja pružanja usluga PZZ-a, u urbanim i ruralnim regionima Dibër i Fier. Učesnici sa Kosova i iz Albanije su uvažili ovu zajedničku aktivnost i istakli da je proces stručnog pregleda veoma sličan na Kosovu i u Albaniji i predstavlja izvrsnu priliku za razmenu pozitivnih iskustava u cilju poboljšanja kvaliteta usluga PZZ-a.