Uticaj programa obuke na učinak zdravstvenih menadžera u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Zdravstveni radnici se smatraju jednim od ključnih kamena u zdravstvenom sektoru. Međutim, u zemlji kao što je Kosovo, oni se i dalje suočavaju sa brojnim izazovima. Neadekvatna infrastruktura, ograničena medicinska oprema i nedovoljno osoblja su neke od identifikovanih oblasti koje treba poboljšati. Jačanje kompetencija i veština zdravstvenih menadžera, koji upravljaju ustanovama primarne zdravstvene zaštite (PZZ), i dalje je ključni cilj KDZZ-a, čiji je opšti cilj podrška zdravstvenom sistemu. Sprovođenje prilagođene obuke o upravljanju, korišćenje adekvatnih metoda i sadržaja bilo je od suštinskog značaja za poboljšanje učinka zdravstvenih menadžera. Od 2016. godine, 438 zdravstvenih menadžera koristilo je šest modula Obuke iz zdravstvenog menadžmenta. Obuku su pohađali lekari i medicinske sestre, od kojih su 48,5% bile žene i 51,5% muškarci, koji su radili u glavnim centrima porodične medicine (GCPM) i Odeljenju za zdravstvo i socijalnu zaštitu (OZSZ) u svim kosovskim opštinama. „Ovi kursevi obuke su me profesionalno oblikovali. Kao novoizabrani menadžer, sa ciljem da dobro obavljam posao, našao sam profesionalnu podršku koja mi je bila potrebna za rad u ovako izazovnom okruženju! Ono što sam tada smatrao vrednim je to što sam imao motivisan tim posvećen primeni najboljih praksi koje sam naučio tokom kurseva obuke!” rekla je dr Luljeta Zahiti, menadžer u GVPM-u opštine Vučitrn (2014- 2021.

Planiranje i pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, upravljanje resursima zdravstvene zaštite, upravljanje finansijama zdravstvene zaštite, upravljanje, liderstvo i partnerstvo, upravljanje kvalitetom, praćenje i evaluacija. Na osnovu utisaka zdravstvenih menadžera, rad u okruženju podrške za učenje im je pomogao da poboljšaju dalju komunikaciju u timu, podignu moral i duh saradnje. „Lično, obuka o upravljanju mi je pomogla da povećam produktivnost svih zaposlenih motivacijom i promocijom vrednosti. Kao menadžeru, to je povećalo moje samopouzdanje i sposobnost da sprovedem strategije, ublažim unutrašnje konflikte i obučim podređene da rade bolje.” rekao je dr Fevzi Sylejmani, menadžer u GCPM-u u opštini Mitrovica.

Ova intervencija izgradnje kapaciteta u cilju poboljšanja upravljačkih kapaciteta bila je praćena mentorskom i trenerskom podrškom u domovima zdravlja. Međunarodni stručnjaci i KDZZ tim kontinuirano podržavaju i usmeravaju opštine u sprovođenju promena. Menadžment PZZ vidi ciklus upravljanja kvalitetom kao vodeći proces za dizajniranje, primenu, praćenje i evaluaciju projekata poboljšanja kvaliteta. U tom cilju, opštine zavise od ovih načela prilikom kreiranja dugoročnog strateškog planiranja PZZ- a. IMPRESUM Četvorogodišnja faza AQH-a (AQH II) počela je januara 2020. i završiće se decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za obezbeđivanje kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.