Učešće KDZZ-a na 5. Međunarodnoj konferenciji o javnom zdravlju, Albanija 2017.

Međunarodna konferencija o javnom zdravlju –„Bihejvioralne determinante zdravlje i bolesti u zemljama evropskog regiona” održana je 9. maja 2017. u Tirani. Cilj konferencije je bio rešavanje glavnih pitanja u vezi sa bihejvioralnim determinantama zdravlja i bolesti u tranzicionim društvima zapadnog Balkana i u drugim zemljama evropskog regiona, dok je fokus konferencije bio na glavnim bihejvioralnim/faktorima načina života uključujući i pušenje cigareta, konzumiranje alkohola i droga, fizička aktivnost, seksualno ponašanje i navike u ishrani.

KDZZ je podržao grupu od 14 učesnika da prisustvuju konferenciji, grupa je obuhvatala i predstavnike institucija zdravstvenog obrazovanja i promovisanja zdravlja (ZO/PZ) sa nacionalnog, regionalnog i opštinskog nivoa kao i 2 predstavnika projekta KDZZ. Sekretarijat konferencije je odobrio 3 prezentacije grupe koju je podržao KDZZ:

  • Ariana Bytyci iz projekta KDZZ je održala prezentaciju:Znanje, stavovi, prakse i ponašanja u pogledu nezaraznih bolesti, Kosovo 2016; na plenarnoj sesiji 1
  • Teuta Demjaha, savetnik ministra zdravlja održala je prezentaciju: Pušenje među nastavnicima u osnovnim školama u Makedoniji, na plenarnoj sesiji 2,i
  • Florie Miftari iz NIJZ-a je održala prezentaciju: Maligna oboljenja dojke i genitalnog trakta prijavljena Nacionalnom institutu za javno zdravlje Kosovo, 2012-2014; na plenarnoj sesiji 3.