Svetski dan srca

U zamahu „Svetskog dana srca“, KDZZ je organizovao okrugli sto fokusiran na najnovije uzbudljive inovacije u zdravstvu kako bi pružio bolju negu osobama sa srčanim oboljenjima.
Pacijenti sa predstavnicima RAE zajednice, lekarima specijalistima za srčane bolesti, predstavnicima MZ/NIJZK, porodičnim lekarima i medicinskim sestrama zajedno su razgovarali o tome kako pružiti kvalitetnu uslugu svakom pacijentu kojem je potrebna.