Svetski dan bez duvana 2019

U fokusu Svetskog dana bez duvana 2019 je „duvan i zdravlje pluća“. Kampanja će povećati svest o: negativnom uticaju duvana na zdravlje pluća ljudi, od raka do hroničnih respiratornih bolesti, osnovnim ulogama koju pluća imaju za zdravlje i dobrobit svih ljudi.