Šef Kancelarije za zajednice i povratak iz opštine Orahovac, Lendrit Qeli

Šef Kancelarije za zajednice i povratak iz opštine Orahovac, Lendrit Qeli zahvalio je projekat AQH Švajcarske agencije za razvoj i saradnju na podršci pruženoj zajednicama Roma, Egipćana i Aškalija u zaštiti od pandemije COVID-19.

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Opštinskim štabom za vanredne situacije, do 3000 porodica na Kosovu dobilo je podršku informativnim materijalima, higijenskim i osnovnim paketima hrane.