Saveti pacijenata pomažu u osnaživanju pacijenata

Savetodavna veća pacijenata daju pacijentima mesto za stolom, efektivno poboljšavajući zdravstvenu zaštitu usmerenu na pacijenta.

Pacijent u interakciji sa doktorom porodične medicine u AQH partnerskom GCPM-u

Tradicionalno, pacijenti na Kosovu su pasivni primaoci medicinskih odluka, recepata i intervencija. Nasuprot tome, pristup usmeren na pacijenta daje pacijentima glas na njihovom putu do nege i lečenja. Nažalost, na mnogim mestima to još uvek nije realnost. Nega usmerena na ljude fokusira se na izgradnju odnosa između pacijenta i njegovog pružaoca zdravstvene zaštite i pružanje personalizovane nege koja je prilagođena individualnim potrebama svakog pacijenta . Svetska zdravstvena organizacija (2016) Na Kosovu, saveti pacijenata su stvoreni kao sredstvo za podsticanje pristupa nezi usredsređenoj na ljude. Ministarstvo zdravlja utire put da Saveti pacijenata postanu zakonski primenjivi, jer je nedavno izmenjen Statut Glavnog centra porodične medicine kako bi ih uključili. Štaviše, AQH projekat​ radi sa četiri opštine-Lipljan, Orahovac, Mitrovica i Obilić kako bi osigurao uspešno sprovođenje ovog plana.

Predstavnici pacijenata, šef GCPM-a, doktori i predstavnici AQH ispred Kancelarije
Saveta pacijenata u GCPM-u Orahovac

Saveti pacijenata i osnaživanje pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) Saveti pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sastoje se od 5 članova zajednice iz različitih sredina i iskustava, koji su dobrovoljno izrazili interes da zastupaju zahteve zajednice i rade zajedno sa doktorima, menadžerima Glavnog centra porodične medicine (GCPM) i direktorima Uprave za zdravstvo (DUZ) na identifikaciji potrebe pacijenata. Savet Orahovca se sastoji od kliničkog psihologa, osobe sa invaliditetom, jedne osobe iz zajednice Roma Aškalija i Egipćana, penzionisanog lekara i studenta medicine. Pored toga, šef saveta pacijenata je član sa pravom glasa u Odboru Glavnog centra porodične medicine i ima ovlašćenje za sve odluke koje donosi ovo telo. Otkrivanje funkcionalnosti saveta pacijenata Saveti pacijenata nalaze se u okviru glavnih centara porodične medicine, pružajući resurse pacijentima kojima je potrebna pomoć. Svakog ponedeljka i petka, ovi saveti se sastaju kako bi odgovorili na upite ili pritužbe pojedinaca ​ I predstavili ih relevantnim donosiocima odluka. Saveti pacijenata GCPM-a su tu da pomognu pacijentima sa bilo kojim njihovim upitima i zahtevima, od preispitivanja neprimerenog ponašanja doktora, do dugog vremena čekanja na preglede ili dopunjavanje lekova. Ne samo da pružaju izlaz za rešavanje ovih problema, već se i zalažu u ime pacijenata kako bi se poboljšalo iskustvo zdravstvene zaštite. Nadalje, oni rade kao veza između Ministarstva zdravlja i njegovih pacijenata osiguravajući da se odvija efikasna komunikacija.

Uključivanjem pacijente kao aktere, ovi saveti mogu osigurati da se perspektive i
potrebe pacijenata uzmu u obzir prilikom donošenja važnih odluka.”
Izjavio je
Arsim Berisha, zamenik ministra zdravlja na Kosovu.

Razumevanje prava i odgovornosti kao pacijenata: AQH napori na edukaciji stanovništva Poslednjih šest godina, AQH i NVO Udruženje za prava pacijenata sarađuju na podizanju svesti o pravima pacijenata među populacijom Kosova. Zajedno su radili na stimulisanju boljih usluga zastupanja pacijenata i poboljšanju prava za one koji traže medicinsku pomoć. U protekle dve godine, napori AQH-a rezultirali su opsežnom obukom više od 2.511 osoba iz ove oblasti, uključujući 1.811 žena i 700 muškaraca, uključujući 580 pacijenata, 492 doktora i 1.439 medicinskih sestara.


Naša misija je ne samo podizanje svesti o prepoznavanju potreba pacijenata, već i
podsticanje poverenja između zdravstvenih radnika i njihovih pacijenata; osigurati
da pacijenti mogu iskoristiti zdravstvene usluge za bolje iskustvo u radu sa
sistemom; merenje nivoa zadovoljstva i nadzor pritužbi pacijenata u medicinskim
ustanovama.”
rekao je, Besim Kodra, Osnivač Udruženja za prava pacijenata
na Kosovu (PRAK).

Kako AQH pomaže u uspostavljanju i održavanju saveta pacijenata

Direktor Udruženja za prava pacijenata prisustvuje inauguraciji prve kancelarije

Saveta pacijenata na Kosovu u GCPM Orahovac.

Gospođa Shtavica, šefica Saveta pacijenata u opštini Orahovac, izrazila je svoju strast prema ovom dobrovoljnom radu jednostavnim odgovorom: „da budem od pomoći svojoj zajednici i osećam se povezano sa drugima“. Ona razume da onima kojima je potrebna pomoć može biti teško da se njihov glas čuje i predana je da učini sve što je moguće kako bi pojedinci dobili negu koja im je potrebna. Orahovac i Lipljan su postale prve opštine koje su uspostavile savete pacijenata na Kosovu. Ova inicijativa Saveta pacijenata je korak u pravom smeru. Uspeh ovih saveta će na kraju zavisiti od toga kako njima upravlja i kako ih podržava Glavni centar porodične medicine, ali se ukazuje da ovi saveti mogu biti efikasan način da se poboljša zadovoljstvo pacijenata i angažovanje sa pružaocima zdravstvenih usluga. AQH je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje (švajcarski TPH). RECENT IMPACT STORIES
𝗧𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗗𝗿 . 𝗔𝗿𝗯𝗲𝗻 𝗞𝗼𝘀𝗵𝗶 , 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗼𝗳 𝗠𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗚𝗷𝗮𝗸𝗼𝘃𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗔𝗤𝗛 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀

IMPRESUM Četvorogodišnja faza AQH-a (AQH II) počela je januara 2020. i završiće se decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za obezbeđivanje kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.