Sastanak sa zainteresovanim stranama za pakete usluga

U decembru 2017. godine organizovan je sastanak sa zainteresovanim stranama u cilju pružanja informacija o sprovođenju paketa usluga. Tokom sastanka predstavljen je KDZZ model paketa usluga i proces paketa usluga u 4 opštine. Takođe tokom sastanka, direktor GCPM-a u Mitrovici održao je kratku prezentaciju o učešću korisnika u celom procesu, počevši od procesa izrade paketa usluga. Nakon sa+stanka usledila je diskusija o izazovima u sprovođenju paketa usluga u 4 opštine.