Sastanak sa Udruženjem za borbu protiv dijabetesa Kosovo

S obzirom na to da projekat ima poseban interes za unapređenje kvaliteta nege u dijabetesu, tim KDZZ-a se sastao sa Odborom Udruženja za borbu protiv dijabetesa 7. jula 2017. godine kako bi podelio detaljnije informacije o projektu i identifikovao mogućnosti za buduću saradnju. Tokom sastanka održane su kratke prezentacije o aktivnostima projekta KDZZ i Udruženja za borbu protiv dijabetesa, nakon čega je usledila veoma informativna diskusija. Članovi odbora su se složili da su načela projekta KDZZ u velikoj meri u skladu sa onim iz Udruženja i uspeli smo da identifikujemo nekoliko oblasti u kojima postoje dobre mogućnosti za zajednički rad. Obe strane se raduju budućoj bliskoj saradnji u narednim mesecima.