Revizije

U periodu između juna i septembra 2017. godine, KDZZ je ugovorio dva lokalna stručnjaka za osposobljavanje koordinatora kvaliteta iz 12 projektnih opština u sprovođenju Kliničke revizije o upotrebi i pravilnom popunjavanju medicinske evidencije. Nakon završetka revizija u svih 12 projektnih opština, KDZZ je organizovao okrugli sto sa ključnim zainteresovanim stranama sa sledećim ciljevima:

  • Prikazati nalaze kliničke revizije o korišćenju medicinske evidencije u 12 opština podržanih od strane projekta KDZZ
  • Identifikovati i diskutovati o potencijalnim uzrocima niskog nivoa korišćenja medicinske evidencije
  • Dati preporuke za poboljšanje