Renoviranje Centra porodične medicine u Kijevu

Ovo je trenutno stanje Centra porodične medicine u selu Kijevo.

No, ovaj će centar do kraja septembra imati drugačiji izgled, tek će tada biti završena obnova ovog prostora.

Cilj ove investicije omogućen projektom KDZZ, a uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) je pružiti stanovnicima Kijeva i okolnih sela bolje usluge i prostore.