Razvoj zdravstvenog obrazovanja / Standardi za promovisanje zdravstva

Međunarodni ekspert iz Spasimo decu UK (Save the Children, UK), Paula Valentine u martu 2016. godine je sa NIJZ-om radila na projektovanju participativne radionice kako bi im pomogla da razviju zdravstveno obrazovanje/standarde za promovisanje zdravstva. Radionica se održala 2. i 3. marta 2017. godine, i pružila je upoznavanje sa standardima i sa konceptima standarda i najboljih praksi materijala za ZO/ZP kako bi se osigurao kvalitet zdravstvenih poruka. Materijali ZO/ZP-a uključuju letke, postere, vizuelna pomagala, poruke za nečitače, itd. Paula će pomoći NIJZ-u da utvrdi koje procedure treba ustanoviti za odobrenje NIJZ-a za bilo kakve materijale ZO/ZP-a proizvedeni od drugih organizacija.

Paula će nastaviti da radi sa NIJZ-om u narednim mesecima.