Razvoj modela integrisane zdravstvene zaštite za Kosovo Polje

Projekat KDZZ radi na uvođenju intervencije za integrisanu zdravstvenu zaštitu u opštini Kosovo Polje. Radna grupa (RG) na nivou opštine, osnovana je da pruži doprinos međunarodnom stručnjaku – dr. Viktoria Stein koja radi na razvoju modela integrisane zdravstvene zaštite. Početna radionica sa članovima RG-a i međunarodnim stručnjakom, održana je od 13. do 14. septembra 2017. godine, u cilju uvođenja načela i ključnih elemenata integrisane zdravstvene zaštite i definisanja integrisane zdravstvene zaštite u lokalnom kontekstu. Takođe, članovi RG-a odredili su ciljnu grupu za integriranu zdravstvenu zaštitu bolesnika starijih od 65 godina sa dijabetesom tipa 2. Nakon početne radionice, Radna grupa je nastavila sa izradom opštinskog profila Kosovo Polje koja je pomogla izvodljivost modela integrisane zdravstvene zaštite. Osim toga, brz pregled međunarodne literature ukazao je na postojeće dokaze o integrisanoj dijabetičkoj nezi starije ljude, i formirao osnovu za nacrt modela.